Publisert

Tykkelsesmåling av påstryknings­membraner på byggeplass

Vi har observert uheldige tilfeller av membrankontroll på byggeplasser. Membrantykkelser er et kontrollområde som er lite utredet og det er mange effektive metoder. Vi har derfor beskrevet litt om snittmetoden og vektmetoden.
 
Et våtrom skal være tett og påstrykningsmembraner benyttes som vann- og damptettende sjikt under flisene. Det er et «halvfabrikat» hvor bl.a. utførelsen er viktig. Artikkelen tar for seg erfaringer med å dokumentere og kontrollere membrantykkelser på byggeplassen.

Les mer