Publisert

Heftet «Fall mot sluk i våtrom» er tilgjengelig for medlemmer

Veilederen tar for seg både de krav og anbefalinger som gjelder samt hvordan med man kan innfri kravene ved bruk av storformat fliser. Veilederen viser blant annet hvordan man med ulike slukplasseringer oppnår god avrenning av vann på flislagte golvflater.

Veilederen omhandler:
– Krav og retningslinjer for fall på våtromsgolv
– Planlegging av fall med store flisformater og varierende leggemønstre
– Måling og kontroll av fall
– Eksempelsamling med ulike slukplasseringer
– TEK 17

Som medlem av Norsk Flisleggerforum får du tilgang til oppdatert teknisk dokumentasjon.

Bli medlem her.