Publisert

Storformatfliser, byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning

Faktablad om storformatfliser, del 2 – «Storformatfliser, byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning» er nå tilgjengelig for våre medlemmer.

I tre faktablader beskrives bruken av storformatfliser både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette faktabladet omhandler byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning.

Bli medlem her