Lover og forskrifter

Alt du gjør i dag blir styrt av gjeldene Lov- og forskrift. Våre kunder blir mer og mer opplyste om sine krav igjennom media og artikler på nett. I denne modulen oppdaterer vi deg på hvilke lover som gjelder og når de trer i kraft. Det er viktig å vite at Lovene og forskriftene også er der til å beskytte deg som utførende håndverker, da er det viktig å vite hva de inneholder.

Antall videoer: 4

  • Norges lover
  • Norsk Standard
  • Teknisk forskrift
  • Håndverkstjenesteloven
Pris: Gratis